Metsäammattilaisten tekemä kouluyhteistyö maakunnissa

Suomen Metsäsäätiö tukee metsäammattilaisten tekemää kouluyhteistyötä maakunnissa rahoittamalla oppilaiden metsäpäivien linja-autokuljetuksia. Metsäammattilaiset eri puolilla Suomea esittelevät vuosittain noin 8000 koululaiselle metsätaloutta ja -teollisuutta.  Metsäpäivien aikana koululaiset tutustuvat myös metsäalan ammatteihin.

Metsätoimihenkilöiden yhdessä koulujen kanssa järjestämien metsäpäivien kuljetusapurahan hakemisesta lisää verkkosivuilla kohdassa ”Apurahan hakeminen”. Sivuilta löytyy valmis lomake koulujen metsäpäivien kuljetusapurahojen anomista varten.

Lue lisää:
Kuljetusapurahan hakeminen

Päivitetty 4.10.2016