Metsäammattilaisten tekemä kouluyhteistyö maakunnissa

Suomen Metsäsäätiö tukee metsäammattilaisten tekemää kouluyhteistyötä maakunnissa rahoittamalla oppilaiden metsäpäivien linja-autokuljetuksia. Metsäammattilaiset eri puolilla Suomea esittelevät vuosittain noin 8000 koululaiselle metsätaloutta ja -teollisuutta.  Metsäpäivien aikana koululaiset tutustuvat myös metsäalan ammatteihin.

Metsätoimihenkilöiden yhdessä koulujen kanssa järjestämien metsäpäivien kuljetusapurahan hakemisesta lisää verkkosivuilla kohdassa ”Apurahan hakeminen”. Sivuilta löytyy ohjeet koulujen metsäpäivien kuljetusapurahojen anomista varten.

Lue lisää:
Kuljetusapurahan hakeminen