Metsä oppimisympäristönä ­­

Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolla on kehitetty menetelmiä hyödyntää metsää oppimisympäristönä opettajankoulutuksen kaikissa oppiaineissa. Metsäsäätiön rahoittamana hanke on kehittänyt uudenlaista avointa metsäoppimisen resurssia, Openmetsa.fi -portaalia. Openmetsä on Internetin kautta toimiva avoin oppimisympäristö, joka kokoaa ja jakaa oppimisresursseja. Openmetsa.fi mahdollistaa virtuaalisen osallistumisen, aitojen ilmiöiden tutkimisen ja oppimisen yhdessä lähiyhteisöjen kanssa sekä toisaalta liittymisen osaksi monitieteellisiä ja muuttuvia asiantuntijoiden verkostoja.

Lue lisää:
Openmetsa.fi -palvelun verkkosivut
Ylen uutinen aiheesta