Suomen Metsäsäätiö, vapaaehtoinen menekinedistämismaksu