Suomen Metsäsäätiö palkitsi huippukerääjiä huomionosoituksin Metsäpäivillä

28.10.2022

Suomen Metsäsäätiö jakoi vuosittaiset huomionosoitukset Metsäpäivillä viidelle puunostajalle ja kolmelle puuta ostavalle tiimille. Nämä huippukerääjät ovat osaltaan mahdollistaneet aktiivisen työn metsäelinkeinon hyväksi. Huomionosoitusten saajat kokevat Metsäsäätiön metsäalan yhteiseksi edistäjäksi.

 

Suomen Metsäsäätiön huomionosoitusten saajat vuonna 2022 ovat: Vilho Koivisto (Pölkky Oy), Juho Laurila (Mhy Kymenlaakso), Mikko Niskanen (Stora Enso), Jussi Penttilä (UPM) ja Heikki Yntälä (Metsä Group). Tämän vuoden tiimipalkinnot luovutetaan Metsä Groupin Oulun piirin läntiselle hankintaryhmälle, Stora Enson Varkauden ostotiimille ja UPM:n Joensuun metsäasiakasyksikölle.

Metsäsäätiön huomionosoitusten saajat ovat osoittaneet suurta aktiivisuutta Metsäsäätiölle lahjoitettavien menekinedistämismaksujen keräämisessä.

”Lämpimät onnittelut huomionosoitusten saajille. Tällainen palkinto jaetaan harvoille ja valituille. Koko alan kannalta on tärkeää, että Metsäsäätiön esitteleminen kuuluu puukaupan muistilistaan”, onnittelee Metsäsäätiön hallituksen varapuheenjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Henkilökohtaisten huomionosoitusten saajat sekä tiimien edustajat palkittiin Metsäpäivien päälavalla 27.10. Palkintona jaettiin taiteilija Vappu Johanssonin metsäaiheisia grafiikkateoksia. Huomionosoitukset jakautuivat eri puolille Suomea aina Oulusta Jaalaan ja Joensuusta Akaalle.

”Keskusteluissa huomionosoitusten saajien kanssa korostui Metsäsäätiön monipuolinen työ lasten ja nuorten parissa sekä päättäjäviestintä niin kansallisesti kuin EU-tasolla. On motivoivaa kuulla, että Metsäsäätiön asia koetaan tärkeäksi ja alan yhteiseksi”, kiittelee toimitusjohtaja Martta Fredrikson.

Vuosittain metsänomistajien ja puuta ostavien yhtiöiden Metsäsäätiölle lahjoittamilla varoilla mahdollistetaan monta pientä ja isoa metsäelinkeinon elinvoimaisuutta tukevaa projektia. Suomen Metsäsäätiö myönsi viime vuonna apurahoja yhteensä 1,6 miljoonaa euroa metsäelinkeinoa edistäville hankkeille.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Martta Fredrikson

+358 40 687 1686

martta.fredrikson@metsasaatio.fi

Takaisin