Metsäsäätiö palkitsi huippukerääjiä

22.10.2020

Suomen Metsäsäätiö jakoi huomionosoituksia aktiivisille metsäammattilaisille. He ovat ahkerasti keränneet varoja suomalaisen metsäelinkeinon edistämiseen tai muuten esimerkillisellä toiminnallaan tuoneet Metsäsäätiön asiaa esille. Lämmin kiitos kuuluu myös metsäsäätiömaksun maksaneille metsänomistajille – aloite metsäsäätiömaksun maksamisesta on aina heillä. Yhteiseen varojen keruuseen osallistuu lisäksi Metsähallitus vuosittain merkittävällä satsauksella.

Metsäsäätiön huomionosoituksen vuonna 2020 saivat: Markku Alatalo (Stora Enso), Jarkko Loponen (Koskitukki), Tapio Laine (UPM Metsä), Sari Haapamäki (Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi), Jan Wasström (Metsä Group) ja Samuli Myllymäki (Metsähallitus). Metsäsäätiö onnittelee lämpimästi huomionosoituksen saajia.

Huomionosoituksen saaneet metsäammattilaiset muistavat vuodesta toiseen puukauppojen yhteydessä innostavasti esitellä Metsäsäätiön metsänomistajalle, jonka jälkeen metsänomistajat tekevät päätöksen osallistumisestaan metsäsäätiömaksuun. ”He ovat oivaltaneet, että metsäala tarvitsee yhteisesti kerättyä rahaa koko alaa palvelevaan elinkeinon edistämiseen. Parhaimmat metsäammattilaiset onnistuvat lähes jokaisessa solmimassa puukaupassaan saamaan metsänomistajan sijoittamaan pienen osan puukauppatulosta yhteiseen metsäalan tulevaisuuteen”, Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Erno Järvinen ihailee.

Metsänomistajien ja puuta ostavien yhtiöiden lahjoittamilla varoilla mahdollistetaan monta pientä ja isompaakin metsäelinkeinon elinvoimaisuutta tukevaa projektia. Vuosittain Metsäsäätiö jakaa projekteihin 1,5 miljoonaa euroa apurahoja. Yksittäisen toimihenkilön keräämät varat mahdollistavat esimerkiksi yli 10 000 koululaisen tutustuminen metsään ja metsätalouteen tai -teollisuuteen.

Kaikki palkitut metsäammattilaiset kokevat tärkeänä, että Metsäsäätiö tuo puolueettomana ja yhteisenä metsäelinkeinon edistäjänä metsien ja puupohjaisten tuotteiden mahdollisuudet esille.

Metsäpäivien ennakkotilaisuudessa 22.10. huippukerääjät palkitsi Suomen Metsäsäätiön toimitusjohtaja Erno Järvinen. Palkituille varojenkerääjille jaettiin taiteilija Vappu Johanssonin metsäaiheista grafiikkaa. Seuraavat huomionosoitukset jaetaan Metsäpäivillä 4.2.2021.

Lisätietoja: Erno Järvinen 040 351 7978, erno.jarvinen@metsasaatio.fi

Takaisin