Sotkamossa kisattiin metsätaidoista

17.09.2015, Kainuun Metsätaito ry

Teksti: Reino Seilonen, kilpailun johtaja

Kainuun Metsätaito r.y järjesti Suomen Metsäurheiluliiton 68. metsätaidon kesämestaruuskilpailut Sotkamossa 11 – 12.9.2015. Metsätaidoista mitteli yhteensä 324 kilpailijaa.  

Järjestelyt aloitettiin jo vuoden 2014 keväällä, jolloin muodostettiin 11 jäseninen järjestelytoimikunta ja eri alueet vastuuhenkilöt. haettiin eri vastuualueille vastuuhenkilöt, jotka Kesän aikana laadittiin alustava kilpailusuunnitelma, hankittiin maanomistajien luvat maaston käyttöön ja varattiin majoitus- ja huoltotilat. Syksyllä 2014 tehtiin alustavat ratasuunnitelmat. Kilpailujen tehtävä- ja suunnistusratoja valmisteltiin kesän 2015 aikana siten ,että ne olivat valmiina elokuun puolivälissä. Sen rinnalla laadittiin kilpailuohjeet ja koottiin käsiohjelman materiaali.

Kilpailu toteutettiin talkootyönä. Toimitsijoita oli kilpailupäivinä mukana noin 50 henkilöä kumpanakin päivänä. Metsäsäätiö rahoitti kilpailun järjestelykustannuksia. 

Perjantaina pikakilpailu

Perjantaina käytiin pikakilpailu ja samassa yhteydessä ennalta nimettyjen joukkueiden   välinen joukkuekilpailu. Yleisessä sarjassa oli 57 ja taitosarjassa 99 osanottajaa. Kolmihenkisiä joukkueita oli 24 kpl.

Pikakilpailussa yleisen sarjan kilpailijat kiersivät ensin noin 1 km:n  tehtäväreitin, jonka varrella oli 8 erilaisista puuston arviointitehtävää ja jatkoivat välittömästi 2,6 km:n  suunnistusosuudelle. Tulosluettelo syntyi tehtäviltä saatujen pisteiden ja koko reitin kiertämiseen käytetystä ajasta saatujen pisteiden yhteistuloksen perusteella. Taitosarjalaiset kiersivät vain tehtäväreitin. Siihen oli varattu aikaa 26 minuuttia. Tulosluettelo syntyi arviointitehtävistä saatujen pisteiden perusteella kun niistä oli ensin vähennetty mahdollisesti ajan ylityksestä saadut sakkopisteet.

Lauantaina kisasivat metsäurheilupiirit

Lauantaina oli henkilökohtainen normaali kilpailu ja metsäurheilupiirien välinen joukkuekilpailu. Osanottajia oli yleisessä sarjassa 48 ja taitosarjassa 120. Metsäurheilupiirien  välisessä joukkuekilpailussa oli 15 joukkuetta.

Tässä kilpailussa yleisen sarjan kilpailijat kiersivät ensin noin 2,5 km:n mittaisen tehtäväreitin, jonka varrella oli 13 erilaista metsän arvioimis- ja lajitunnistustehtävää. Aikaa reitin kiertämiseen oli 1 h 25 min. Sen jälkeen oli 4,2 km:n suunnistus Vuokatin vaativassa maastossa. Tulosluettelo syntyi, kun taitotehtävistä ja suunnistuksesta saadut pisteet laskettiin yhteen. Taitosarjassa kilpailijat kiersivät nytkin vain tehtäväreitin. Aikaa siihen oli varattu 1 h 35 min yli 50-vuotiaille lisäminuutti kolmea ikävuotta kohti. Tulosluettelo syntyi kuten perjantainakin.

Takaisin

Kisatunnelmia