Puusta saatava tuotteet yllättivät oppilaat

05.06.2015, Rimminkankaan koulu, Jaana Valkola

Käytimme saamamme apurahan vierailuun Rovaniemelle Metsäalan tiedekeskus Pilkkeeseen. Olemme opiskelleet Rimminkankaan koulun maahanmuuttajaoppilaiden kanssa pitkin lukuvuotta suomalaiseen kulttuuriin monella tapaa olennaisena osana kuuluvaa asiaan – metsää. Toki olemme opiskelleet perinteisesti luokkahuoneessa kirjoista opetellen ja tehtäviä tehden metsään ja Suomen luontoon liittyviä käsitteitä, mutta olemme hyödyntäneet paljon myös erilaisia oppimisympäristöjä opiskelussa. Olemme pitkin vuotta opiskelleet leirikouluissa metsässä käsitteitä siihen liittyen, tutustuneet perinnemaisemaan ja metsäalaan liittyvään historiaan maassamme.

Kaiken opiskellun huipennukseksi saimme apurahan vieraillaksemme ja syventääksemme opittua Rovaniemelle Tiedekeskus Pilkkeeseen. Vaikka olimme pitkin talvea opiskelleet aihetta monesta eri näkökulmasta, siltikin nuoret yllättyivät tiedekeskuksessa kuinka monessa asiassa metsä näyttelee merkittävää osaa meille suomalaisille. Metsä on tärkeä työllistäjä ja keskustelimmekin erilaisista metsäalan työpaikoista ja opiskelupoluista. Lisäksi kaikki ne tuotteet, joita metsästä saadaan yllätti oppilaat. Tällä retkellä oppilaat huomasivat, että sen lisäksi, että me suomalaiset vietämme paljon vapaa-aikaa metsissämme, se on myös arvokasta meille monella muullakin tavalla ja että se työllistää paljon suomalaisia. Tämän apurahan turvin saimme hienon päätöksen opintokokonaisuudellemme suomalaisesta luonnosta ja metsistämme.

Takaisin