Kuusamon metsäpäivät: 615 oppilasta tutustui metsien mahdollisuuksiin

18.09.2015, Kuusamon Metsänhoitoyhdistys ja 4H

Teksti ja kuvat: Sirpa Murtovaara, Kuusamon 4H-yhdistys

Kuusamon 4H-yhdistys järjesti syyskuun alussa yhteistyössä metsätiimin kanssa metsäpäivät Nilon yläkoulun 7-luokkien oppilaille sekä Nilonkankaan, Törmäsen, Noukavaaran ja Mäkelän alakoulujen oppilaille. Yhteensä tapahtumiin osallistui 615 oppilasta ja 52 aikuista.

Yhteistyökumppaneina tällä kertaa olivat mukana Pölkky Oy, Metsänhoitoyhdistys Kuusamo, Metsähallitus, Arktiset mehiläistarhaajat ja Kuusamon kaupunki. Suomen Metsäsäätiö rahoitti kuljetukset molemmissa tapahtumissa.

Yläkoulujen päivässä oppilaat osallistuivat eri rasteille luokittain. Joka rastilla suoritettiin tietoon tai toimintaan perustuva kilpailutehtävä, joiden perusteella luokat kilpailivat päivän aikana keskenään. Parhaiten pisteitä kerännyt luokka sai Metsänhoitoyhdistys Kuusamon lahjoittaman 100,00 euron stipendin luokkaretkikassaan.

Päivän aikana esiteltiin metsää ja luontoa talousmetsien käytön näkökulmasta, metsien muun hyötykäytön näkökulmasta sekä pohdittiin metsien virkistyskäyttöä ja merkitystä yleisesti ihmisen hyvinvoinnille. Pölkky Oy esitteli alueella toimivat metsäkoneen toimintaa sekä puun jalostusta, Metsänhoitoyhdistys esitteli taimien istutusta ja Metsähallitus kertoi metsien virkistyskäytöstä ja keskittyi erityisesti teemaan roskaton retkeily. Lisäksi Kuusamon kaupungin nuorisopalvelut esitteli metsien merkitystä nuorisotyössä, esimerkiksi leirien järjestämisessä. Arktiset mehiläistarhaajat puolestaan kertoivat metsän merkityksestä mehiläistarhauksessa sekä kääntäen mehiläistarhauksen merkityksestä marjojen pölyttämisessä. Lisäksi 4H-yhdistys järjesti mm. marjojen tunnistamista.

Alakoulujen päivässä korostettiin enemmän elämyksiä ja kokemuksia ja rastit olivat toiminnallisempia. Alakoululaiset oppivat mm. metsätöiden työkaluja, puun iän määrittelyä vuosirenkaiden avulla ja kasvien ja eläinten tunnistusta.

Palautteena opettajilta ja oppilailta tuli, että päivä oli hyvin onnistunut ja rastien sisältö oli monipuolisesti laadittu ja toteutus kiinnostava. Oppilaiden osallistumisen määrää pyrittiin kohottamaan luokkien välisellä kilpailulla. Omana kommenttinani 4H-yhdistyksen edustajana haluaisin huomioida, että vaikka maastossa oli näin massiivisia määriä lapsia ja nuoria, ei sinne jäänyt roskia lainkaan.

Haluamme koko metsätiimin ja koulujen puolesta kiittää lämpimästi Suomen Metsäsäätiötä saadusta tuesta. Näiden päivien kautta toivomme metsätiimin kanssa voivamme luoda myönteisiä kokemuksia ja käsityksiä metsien ja luonnon merkityksestä kokonaisvaltaisesti. Lisäksi haluamme herättää hieman kerrallaan ajatuksia siitä, mitä metsän omistaminen merkitsee, sillä suuri osa päiville osallistuvista nuorista on tulevaisuuden metsänomistajia ja toivottavasti osa myös tulevaisuuden metsäalan ammattilaisia tai vähintäänkin metsien virkistyskäyttäjiä.

Takaisin

Kuusamon metsäpäivien tunnelmia