Koululaisten metsäpäivä järjestäjän näkökulmasta

27.09.2016, Mika Vahtila, UPM kesäharjoittelija

UPM Metsän konekitkentänäytökseen yhdistetty koululaisten metsäpäivä sisälsi käytännön kautta tutustumista metsäluontoon, metsäalan opintoihin ja UPM-Kymmene Oyj:n toimintaan. Koululaisille suunnatun tapahtuman 17.8. toteutti UPM Hämeenlinnan metsäasiakasyksikön Forssan toimipiste. Vierailevina koululaisina metsäpäivillä olivat Tammelan Myllykylän alakoulun luokat 4 ja 6. Toimihenkilöinä paikalla olivat lisäkseni metsäasiakasvastaavat Kimmo Laukkanen ja Timo Berggren, sekä metsäasiantuntija Ilkka Bister. Metsäpäivät järjestettiin Tammelassa Hämeen ammattikorkeakoulun tilalla, jossa saimme nauttia raittiista ulkoilmasta ja tunnelmallisesta hirsilaavusta.

Aamupäivällä koululaiset toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi ja paikallaolijat esittäytyivät lyhyesti. Koululaisryhmä jaettiin kahteen osaan kymmenhenkisiksi poika- ja tyttöryhmiksi. Aloitin tyttöryhmän kanssa esittelemällä yleisimpiä suomalaisia puulajeja. Oli ilo huomata, että lajitunnistus näytti olevan hyvin hallinnassa. Kuitenkin raudus- ja hieskoivujen erottamisesta ja eri puulajien käyttötarkoituksista opiskelijat saivat runsaasti uutta tietoa. Samalla kerroin metsänhoitajan opinnoista ja jätin tulevaisuutta varten hautumaan ajatuksen metsäalan valinnasta urasuuntana. Oman osuuteni lopuksi opiskelijat vastasivat lyhyeen tietokilpailuun, jossa oppilaat haastettiin metsätietämyksestä. Se mitä kysymyksissä ei suoraan tiedetty, pääteltiin loogisesti.

Vuoronvaihto tehtiin tapahtuman puolivälissä ja tyttöryhmä pääsi näkemään kitkentäkoneen työskentelyä. Hakkuukone varustettuna erikoisennäköisellä työvälineellä oli monelle kiehtova laite. Tällä pisteellä Laukkanen kertoi kitkentäkoneen tarkoituksesta taimikonhoidossa ja UPM:stä yrityksenä. Kitkentäkone teki paikalla demonstroivan työnäytöksen maitohorsmia nostellen ojanpientareelta. Samalla kuljettaja Joni Etelälahti Hämeen Metsätyö Oy:stä pääsi esittäytymään ja kertomaan työstään. Koululaisille havainnollistui hyvin metsäalan työtehtävien kirjo – ihmisiä tarvitaan niin puunostoon ja suunnitteluun kuin käytännön metsänhoitoon ja puunkorjuuseen. Tilaisuuden lähentyessä loppuaan opiskelijat kokoontuivat yhteen mehun ja pullan ääreen.

Suurin oppimistavoite tapahtumalla oli herättää ajatuksia siitä, mitä kaikkea metsäluonto sisältää ja tarjoaa ihmisille. Metsäpäivillä haluttiin vahvistaa koululaisten sitoutumista luontoon ja esitellä, miten kestävää metsätaloutta voidaan harjoittaa. Kokonaisuutta ymmärtämällä on helppo muodostaa perusteltuja mielipiteitä ja motivoitua nauttimaan metsien tarjoamista virkistysmahdollisuuksista.

Järjestäjille jäi tapahtumasta paljon uutta oppia. Tietovisassa kartoitettiin koululaisten ennakkotietämystä, jota voidaan hyödyntää tulevissa koulutustapahtumissa. Metsäteollisuuden merkitys suomalaisena elinkeinona oli oppilaille melko tuntematonta. Yleisimpien metsäkasvien esittely ja metsän kiertoajasta kertominen on jatkossakin tärkeää. Merkittävämpänä asiana havaitsimme, että käytännön kautta oppiminen on opiskelijoiden mieleen – heti mehun ja pullan jälkeen.

Mika Vahtila, UPM kesäharjoittelija

Takaisin