Andra små understöd

Stiftelsens verksamhetsledare kan fatta beslut om finansiering av små, i allmänhet lokala evenemang och projekt. Till den här typen av små projekt hör till exempel utbildningsdagar och studieresor för skogsfackmän, och skogsbranschens eller skogsvetenskaps studerandes studier i utomlands. Projekten ska uppfylla de mål som Skogsstiftelsen ställer.

Skriv en fritt formulerad ansökan och fyll i vidstående sammandrag. Skicka ansökningen till Skogsstiftelsen info(at)metsasaatio.fi senast tre veckor före evenemanget. Stiftelsen behandlar inte ansökningar som inkommit för sent.