Andra små understöd

Stiftelsens verksamhetsledare kan fatta beslut om finansiering av små, i allmänhet lokala evenemang och projekt. Till den här typen av små projekt hör till exempel utbildningsdagar och studieresor för skogsfackmän, och skogsbranschens eller skogsvetenskaps studerandes studier i utomlands. Projekten ska uppfylla de mål som Skogsstiftelsen ställer.

Pengarna för små understöd år 2017 är slutanvända. Nya ansökningar behandlas igen från början av 2018.

Skriv en fritt formulerad ansökan och fyll i vidstående sammandrag. Skicka ansökningen till Skogsstiftelsen info(at)metsasaatio.fi senast två veckor före evenemanget. Stiftelsen behandlar inte ansökningar som inkommit för sent.