Yrityskylässä nuoret oppivat metsäalasta

Yrityskylä Alakoulu on 6-luokkalaisten talous- ja työelämätaitojen kehittämiseen luotu oppimisympäristö. Oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Ennen vierailua Yrityskylään koululaiset tekevät ennakkotehtäviä ja myös opettajat saavat koulutuksen. 

Ensimmäinen Yrityskylä pilotoitiin vuonna 2010 ja syksyllä 2016 Yrityskyliä on jo kahdeksan ympäri Suomea. Yrityskylä tavoittaa noin 70 % Suomen kuudesluokkalaisista. Nyt suunnitteilla on myös Yrityskylä yläkoululaisille.

Metsäsäätiön rahoituksella jokaisessa Yrityskylässä tuodaan esiin metsätaloutta sekä paperi- ja puutuoteteollisuutta osana normaalia yrityselämää. Yrityskylän Metsänhoitoyhdistyksessä koululaiset voivat tutustua esimerkiksi metsäsuunnittelijan, metsäkoneenkuljettajan sekä metsänhoitoesimiehen tehtäviin. Metsäsuunnitelma-pelin myötä oppilaat oppivat metsänomistajan vastuita ja metsänhoidon eri vaiheita. Hankkeesta vastaa Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Lue lisää:
Yrityskylän verkkosivut

Päivitetty 16.6.2017